Ak niekto chce najde spôsob ako získať vedomosť ako byť dospelý prebrať zodpovednosť za svoje skutky, nebyť lenivý, a nehcieť aby za nás iný robili, vybavovali veci. Dospelosť je sloboda nei otrokárstvo kde niekoho treba poslúchať byť trestaný, robiť ústupky a kompromisy. Dospelosť je sloboda kde každý občan má aj žena právo zarobiť, ponechať si peniaze, rozhodnúť sa kedy (žena) chce a je pripravená na dieťa (niekdy nie muž sa rozhoduje či navrhuje, je ot kontrola, násilie) kde ona nemusí sa nechať nahovoriť na nič ale bude tak a to čo ona chce, má vlastný byt kam môže náštevy príjmať napríklad svojho muža milovaného, a má možnosť aj bez výčitky svedomia užívať si kultúrné športové aktivity s ľudmi mimo manželstva a stými ktorých ona si vyberie aj bez vedomia súhlasu manžela.!!!

 

Aký je a čo je domov?

Domov je pasca, ktorá sa začína s láskou , neskôr pokračuje násilým a skončí to tragicky, smrťou ženy? Manželstvo je o tom aby žena mala startenú slobodu, žila v tieni muža, ako otrokyňa a slúžka , kde muž si robí čo chce, ako chce a kedy chce? Domov je manželstvo alebo amnželstvo tvorí domov? V manželstve žena má domov , kde má kľud, bezpečie, pokojný život bez kompromisov ústupkov? Domov je dom  ktorom musí žena plakať, mať strach, a prosiť o peniaze, kde nakoniec má polsedné slovo muž? Rodinná pohoda je tam, kde za zatvorenými dverami kričí o  pomoc, trpí a znáša duševnú fizickú bolesť a len ako s vezenia dokáže utiecť bez peňazí, práce a bez detí. Partnerstvo a spoločné bývanie rodina je o tom, že niekto je uveznený a nemá ani odvahu ani možnosť ukončiť vzťach inač bude bezdomovec, ktorá nemá ani dobré zdravie ani peniaze na nájom ani an advokáta pre záchranu detí??

Zlý pocit, otvorenosť, prehnaná ochrana dohoda nepatrí do manželstva. Posledné slovo môže mať aj žena. Ak má žena pocit tajiť niečo alebo rodinný život nechce presradiť tam treba si uvedomiť že ide o násilie. Násilie je vždy tam a vtedy keď to nikdo nevidí, nikdo nemôže pomôcť a byť svedkom.

Je toto harmonický život alebo druhý obrázok je príjemnejší kde žena má možnosť žiť podľa svojích predstáv, mať vlastné súkromie, čas na seba, cítiť sa v klude, mať vlastnú prácu a zárobok, nemusí o všetkom informovať muža(partnera), nemá robiť domáce práce bez peňazí a byť trestaná za všetko. A sexuálne nemá muž do tehotenstva čo rozprávať a už vôbec do manželstva nepatrí pohlavný styk.

 

čo robiť ak nám niekto ubližuje je na nás zlý?

Čo v partnerstve nemalo byť? Spoločné bývanie je nebezpečné a neprospievá, ak muž nevolá alebo sa vyhovára na otázky, niekedy sa anhnevá na ženy, chce čo najčastejšie sa stretnúť so ženou alebo opačne čo namenej tak ako jemu to vyhovuje,  Veľa sa vyzvedáva a chce on prebrať všetko a byť stále nápomocný, on navrhuje riešenie ktoré prípadne tak otáča situáciu aby bolo to poňom čo muž chce. Neršepektuje, pocity danej ženy ktorá je smutná.  Chce muž byť všade a vedieť ovšetkom čo žena robí a robila aj v minulosti. Chce vedieť jej životnú situáciu a urýchluje spolubývanie. Ženy všeobecne ohovára a osočuje a nemá ich veľmi rád. Snaží sa aj svoju kamarátku nahovoriť, že je im spolu lepšie než s ostatnými a nech majú tajnosti.  Nápadník nechce aby žena spoznala jeho rodinu a nechce nič dať na papier ako dohodu. Nápadník sa snaží aby ona bola čo najviac odkázaná na neho aj finačne aj existenčne a ench nemajú tajomstvá medzi sebou. Nápadník chce stráviť neskutočne dlhé časy so ženou neuvedomujúc, že ju to vyčerpáva unavuje dlhé strávené hodiny s ním... Nahovára ju aby pila alkohol a uvolnila sa a je aj žiarlivý, horlivý do vsťahu, kritiku používa často a vtipné narážky, na zosmeštnenei iných či aj partnerku. Ak ina predsa ešte vo vzťahu odýde bud esa snažiť ju dostať späť. Nerešpektuje jej rozhodnutie e to že má záujem s ním sa rozísť. Toto sú prvotné signály pred hrozbou..

 

Dobrá rada nad zlatom - ak niekto sa rozhodol zmeniť svôj život vždy nech požiadá o pomoc a nech to nerieší sama a nech mužovi dopredu nič nepovie ani sa s ním nemôže sa rozlúčiť. V tichosti zmyznúť!! Ak žena vopred oznámi mužovi rozchod, tak on s pomsty a znaštvanosti ženu zabije aj jej deti.  Nekonať podľa pokynov muža, ktorý ju drží v zajatí tým, že nesmie otvoriť dvere, nesmie rozprávať s nikým a musí pomoc odohnať , zaprieť, že je jej ublížené a jej nedovolí aby slobodne rozprávala ským koľvek. Polícia nepomáha a často ani susedia enmajú šancu, lebo sa boja násilníka alebo neveria , že žene ubližuje. Treba si uvedomiť tento muž intriguje, manipuluje, a skresluje informácie aby mohol žene ublížiť. Potrebuje si zachovať dobrý imidž pred ženami, a vystupuje ako milujúci otec starostilvý manžel. Snaží sa ženu presvetčiť, že ich vsťach je dokonalý, dobrý, a hádky patrai dotoho.

On žene vysvetluje, že malé nedorozumenia majú aj iný a dá sa všetko vyriešiť a vystačia si len oni tým že nepotrebujú nikoho ani ničí pomoc. Muž má peniaze aj kontrolu nad ženou ktorý sa rozhoduje. Ak toto žena prežíva treba v tichosti kým neni doma opustiť byt a vyhľadať pomoc u toho kto je shcopný zastaviť násilníka alebo o tej osobe násilník nevie. Aj nášteva psychologičky (nie muža psychológa, ktorý inač vníma veci a skutočnosť), vzdelanie , nová práca , aj odvaha niekoho vonku osloviť o pomoc , je dobré riešenie,  ak má peniaze žena. Informácie vedomosť poznatky o násilý je potrebné na to aby žena spoznala, že ide jej o život v partnerskom vzťahu a v manželstve. Jej deti sú v ohorzení a a ak zotrvá pri ňom nielen zabije jej to najcennejšie ale aj ju zabije. Snažiť sa čo najmenej byť s mužom a spať oddelene.!! 

Na Slovensku každá žena od malička bola sexuálne zneužitá , obťažovaná s mužmi aj v rámci rodiny. Treba nahlas vysloviť TABU v rodine a všetky zlé správanie , nespravodlisvosť s číms a stretáva žena.!!


 

MUž nehce dojsť o svoju otrokyňu, ktorá zadarmo mu slúžila a robila všetko čo on si predstavoval a nebral ohľad na ňu jej práva. Neváhať a preštudovať zákony, rpáva ktoré sa týkajú každého občana aj žien obrátiť sa na právníkov a odborníkov ktorí sa v zákonoch viznajú, poradiť sa ako sa postaviť a byť sebestačný dôstojný občan.      AKo chrániť vlastnú matku pred tyranom a nie byť na jeho strane. Syn má možnosť zastaviť otca a jeho trestné neľudské hanebné správanie. (ak to nedokáže bude bohužial aj on to isté robiť aj matke aj svojej frajerke.) Včas ak sa syn s matkou sa zachránia môžeme všetci pomôcť  a predýsť tejto tragédií. Nie sme na strane muža či ženy.      

Každý kto chce , plánuje zmeniť svoj život môže našou pomocou získať vedomosť, duševnú silu , našou pomocou na Facebooku, kde sú videa  a iné užitočné rady nápady pre každého. Sú to od renomovaných, vzdelaných odborníkov, ktorí už majú dlhodobé skúsenosti, prax vo vlastnom obore. Podporujeme aj my aby žena mohla sa prejaviť, žiť podľa vlastných pocitov, potrieb a slobodnej vôle ktorú muž neovplyvní ani spoločenský život čo riadia-ovplyvňujú muži. Ako aj v zahraničí aj my vstupujeme do života aj tým ženám ktoré už rezignovali a nemajú ani možnosť vyhľadať pomoc na zmenu ich nepriaznivej situácie. Ale posledné slovo má vždy daná žena a konečne u nás môže slobodne vysloviť svoju vôľu.  

 

Žena ktorá je vo vzťahu s mužom , ktorý si dovoluje privela.

Tieto ženy v skutočnosti nie sú slabé obete chudatká či vinné za správanei muža. Sú to ženy statočné odvážne a spoľahlivé. Majú obrovskú schopnosť vcítiť sa do druhých a zodpovedne pracovať a sú schopné ženy ktorým bolo a je ubližované. V spoločnosti nikdy muža netrestajú neodsudzujú neobvynia za konanie čo je neľudské. Už to že ženy takýto muž kritizuje že sú ro hlúpé feministky či choré je dôvod aby sme týchto mužov odsúdili. Takáto žena nebere zodpovednsoť za to , že muž nenávidá ženy a on jendoducho využije dobro a dôverčivosť a tieseń ženy. Ak dievča od mala bola v rodien kde bolo násilie je ťažké pre ňu rozoznať čo je zlé správanie a ľahko sa stane korysťou týchoto mužov. Žije v neustále v strachu, neistote a v hanbe , lebo ju nielen muž týra ale aj spoločnosť a často aj jej blízky ktorí obviňujú ženu za zlé správanie muža. Nepodajú jej pomoc a nevynadajú mužovi ktorí už s fyzickeho hľadiska je pochopiteľné, že on sa musí viac sa zdržať náslia než žena. Jeho telo je tak stavané, že zvládne to náslie čo pácha na fyzycky slabej a bezmocnej soobe, ktorá nikdy nebojovala ako muž lebo nechodila na karate. aj zákon vravý primerane...Takže muž so ženou nemsie sa biť ako maloleté. Muž smie sa biť len s mužom seberovným. Tieto ženy musia trpieť aj s dôvodu, že úrady aj polícia je nečinná a porporuje skutky páchateľa najmä ak nie sú viditelné rany alebo si nepamätá na údalosť.  Nie žena provokuje alebo podporuje zlé správanie muža a neodkáže ani ovplyvniť mužové správanie preto, lebo to nei je jej vina. Ona je len svedok toho čo muž sa rozhodol robiť. Muž sa rozhodol veodma úmyselne vlastneho uváženia začať ničiť ženu jej život,  zdravie, násladu, a finančne dosiahnúť aby nevedela hľadať pomoc. On ju naviedol k tomu aby mala pocit hanbiť sa za zlé manželstvo, a on ju naviedol na to aby tajili zlé správanei mužové za dverami, kd enik nedokáže žen pomôcť a tak nik nedokáže ani byť svedkom. Susedov on tak zmaniluje alebo skresluje ich svedectvo, že okolie je bezradné a nechápe čo sa deje. Skôr veria potom už mužovi a ženu obviňujú so strachu, alebo s nevedomsoti, prípadne s toho , že media skreslujú fakty o mužoch.

 

 

Ako spoznať násilníka?

On sa prejavuje na vonok šarmantný galantní nápomocný. Zneužíva svoje postavenie aj fizyickú silu aj sociálnú ochtranu čo znamená spolupatričnosť súdržnosť mužov a niekotorcýh žien ktoré ale boli zmanipulované a nie sú na strane ženy lebo sa boja s nálepokovania a toho že už muža si nenajdú. (lesba, karieristka , feminsitka, hlúpá, či duševne chorá či dementná) . Neradi sa fotia a ukazujú svoju identitu ,ako je občianský preukaz, nechcú predstaviť rodičov či ridinných príbuzných, a zdroj odkiaľ a ako zabezpečí pomoc. "nechaj to , nestaraj sa o to , sľubujem všetko bude, potom ja to spravím, spoľahni sa na mňa, ja to vybavím..."  On chce všetko vybaviť a on chce byť v strede pozornosti a prejavuje sa ako veľmi skúsení človek ktorý má veľa vplyvných kamarátov. Snaží sa o dve veci. Buď sa ľutuje aký on má život, buď je naštvaný ako sa sním vybabrali ženy,  alebo on je ten záchranca ktorý má liek na všetko stačí mu lenveriť a sluby až neskutočné. Lenže tu len skúsený človek si všimne a ten ktorý má sociálne cítenie ako aj pocit spravodlivosti, že niečo tu nei je v poriadku.Prečo chce pomôcť aby mohol získať dôveru , prečo sa ľutuje aby v nej prebudil ľútosť a prečo chce všetko vybaviť , aby bola odkázaná a mu vďačná.  Sú uražlivý, majetnícký a žiarlivý a dokonca aj sebecky.

Ale je to pekné gesto kým nedojde k priamým otázkám a žena sa nedozvie odpoveď klučkuje, vyhýbá s a svoju ženu považuje za menejcennú až ani neexistujúcu bytosť ktorá nepotrebuje pomoc od druhých nechce s nikým sa rozprávať a je spokojná so všetkým. On za ňu rozpráva chce zaňu riešiť a dokonca chce aj vedieť o čom bude tretia osoba rozprávať s dôvodu aby dve osoby rozoštval a svoju partnerku držal v úzadí ktorá bud echcieť všetko do muža ktorý jej vybavý veci. On odmietá aby manželke ktokoľvek bez jeho súhlasu a vedomia pomohol či ponukol jej prácu či sa s ňou kamarátil prípadne poradil. Prečo ? Lebo týto muži ktorí izolujú ženu a vlastnia majú pocit menejcenosti a pocit, že sú nepotrebný, tak urobí všetko aby ona chcela len jeho jeho nápady služby a pomoc. Ona nakľoko je už v tiesni a v núdzi , odkázana na ňom aj ekonomicky sa rozhodne, že ak sa zmení ona jej správanie a postoj k danej veci možnos ho nevyprovokuje a bude kludný, a nebud ehádka. Viac krát síce plánuje takáto žena a uvažuje že by ho opustila ale jej život je v zajatí muža čo bolo jeho cieľom. Takýto muž nechce aby partnerka ho opustila ale aby zostala pri ňom až do smrti a bola na neho zásvislá  a nemala svoju vôlu a snahu žiť vôbec. Niečo také čo bábatko ktoré je na psopas osoudu matky. Týto násilníci (psychopati) závidia to že žena ovláda život dieťať a tvorý život a dieťa a dokonca dokáže sa psotarať o seba lebo je sebestačná, múdra , vzdelaná sociálne zručná. Má potrebné zdravie a EQ a IQ ktoré predurčujú ju aby bola sebestačná , rovnocenná s mužom, ktorá dokáže aj finačne , ekonomicky existenčne byť samostná. 

A  šikovný muž dokáže tak obchádzať a rozprávať presvetčivo, že žena si ani neuvedomuje, že bola oklamaná. Lebo zásadne týto muži tlači ana city nie na racionálne rozmýšlanie kde ona je pochválená , robí jej to čo ona chce a tak ako ona to chce a nenechá aby bola sebestačná. Nikdo k nej by sa nemal priblížiť. Aby nerozoznala násilie a manipuláciu ktorú on robí. On pri rozhovoroch už od začiatku vyhýbá sa zodpovednosti, určitosti, a odmietá dať slub na papier, a ak dojde k priamej otázke buď sa vyhne odpovedi alebo je nervózný alebo odýde čo je prejav arogancie strachu hnevu, že mu horý pod petami a je odhálený... Stále ak treba niečo konať on navrhne ale koná za neho žena s dôvodu aby ona bola trestne stíhaná a neschopná od neho odýsť. Aj s detmi je to on ktorý  navrhuje v dobrom aby mali a kedy mali dieťa ktoré hneď si prisvojí s dôvodu aby ona nemala čas na rozmyslenie ako aj je to on ktorý hneď chce s ňou spolu žiť a byť v manželstve. Aj peniaze navrhuje aj iné ktoré podľa správnosti nemal. On môže navrhnúť právníkov ale tak aby ona mohla ešte prekonzultovať aj s iným právníkom a mala všetko dobre vybavené... Ako sa vraví "kamaráti budme dlhy si platme"

Dôvera je na istote, a na tom, že tomu druhému dáme šancu sebestačne žiť a nebol odkázaný na niekom .. Muž ktorý robý násilie potrebuje podmaniť ženu, aby bola odkázaná citovo sexuálne ekonomicky aj exitenčne a časovo. Nech celý jej svet je len okolo neho čo je choré. Týto muži akokeby nechápali čo žena vravý a pýa sa.. Je to normálne aj s dôvodu rozlišnosti ale aj s dôvodu že by bol odhálený. Ak niekto rozozná násilie , rozpozná správanie páchateľa aj počas vzťahu, tak je ľahké už triezvo uvažovať. Cieľom je aby sme mali dobré vzahy a nie nieči otrok v zajatí. 

Násilník môže sa ale aj prejaviť inteligenciou , ktorý nemusí byť na začiatku vzťahu nahnevaný, či sebecký. Ale je hmatateľné, že on sa prejavuje ako skúsený človek, ktorý má veľa priateľov, a je ambiciózny. Napriek tomu pri dohode alebo pri plánoch už môže byť problém kde môže naliehať aj s dotykmi . Je citelná neistota, a to že neváži ženu a jej prieteľov jej rodinu a spôsob života. Do všetkeho sa stará a snaží sa navrhovať lepšie riešenie než ona by mala alebo navrhla. Ak niečo spravý určite dá jasne najavo aby ona bola mu vďačná napreik tomu, že popritom neičo iné pokazil alebo jeho práca nebola v súlade s predstavou ženy. Nie žena je nespokojná nevďačná či cinická ale oprávenene je nahnevaná lebo je obeťou násila čo len cíti ale nevie to pomenovať. Lebo nepozná prejav násilníka, manipuláciu a nepozná svoje práva. Verí mu viac než by mala snahu boveriť slová svojho muža. A to paltí aj ak sú už rozídený a on sa snaží v oboch ženách prebudiť nenásviť a súťaživosť.

 

Kým muž nemá istotu, že žena nedokáže ho opustiť a je celkom na ňom odkázaná a už čaká aj dieťa čo on sa rozhodol nei ona vtedy príde prvá facka a prvé fyzické násilie. Takže je to naivita ak žena tvrdí, že ak by muž na ňu zvyhol ruku tak by utiekla... Nie .. On to spraví vtedy keď už ona je celkom slabá ekonomicky, existenčne aj duševne , takže nedokáže odporovať a chrániť sa pred fyzickým útokom. Najmä s dôvodu, že je tehotná. Často ženy sú nútené aj návrh na rozvod stiahnúť, lebo nemá ako vyžiť a dieťa vychovať a nemá ani kde ísť. Muž robí aj také veci, že ju nechá dobre vydusiť čo znamená nechá ju ekonomicky aj citovo padnúť na dno s cieľom aby ona žobrala o jeho priazeň a on sa cítil dôležitý, a pánom ktorý má kontrolu vládu v rukách aj osud, život ženy

 

Aké  klamstvá tvrdia muži (čomu aj veria) o násilí , čomu verejnosť  dodneska verí aj ženy. Čo vravia o ženách , ako muži svoju zodpovednosť zvalujú na ženu a aké dôkazy sú o tom, že muži chcú ženu zabiť mučiť a neberú ju ako živú bytosť ani za človeka len ako vec ako oni to vravia ženy sú len nástroj "účel svečí prostriedku" a ako bežne sa rozhodujú rpi výbere partneriek je "sex s benefitmi" 

Žena je tvorcom svojho osudu, žena bol hlúpa že nespoznala kto je vlasne jeho partner, žena môže za to že partner sa tak správa ako sa správa, žena sa chce vytrestať, žena určite bola hriešna a jej  karma a osud sa naplňá, žena má rada bitky, žena si zaslúži byť bitá, žena nemá čo provokovať, žena má poslúchať a potom nedostane, žena má milovať muža a byť mu verná a doverovať si, žena vie že vsťach je len o sexe a penazí, žena vie že muž miluje a potrebuje len sex, žena je zlatokopka preto sním zostáva, aj ženy veria mužov, aj ženy dokážu sa žiť samostatne (realita je troška iná ak sa pozrieme rozdielné pracovné pomery a finačné odmeny ako aj bankové pôžičky), ženy sú odjaživa mrchy, ženy sú rafinované a donútia muža aby konal to čo ona chce, žena ak nechecla neičo mala povedať nie , žena ak nechce niečo nemala byť s mužom , žene ak sa niečo nepáči môže a mohla už dávno od muža odýsť, asi sa to žene páči, žena určite miluje ak muž je násilný, veľa žein miluje násilie aj to že muž ju bije, žena to vydrží ved nie je to kvetinka, ženské telo je silné a nejaká tá bolesť jej ani necítí, bitka ju len ju otužuje, hádky spevňujú vzťach, konflikty overujú silu manželstva, manželsto je raz hore raz dole, manželstvo je o dôvere a majú byť si svoju aj v dobrom aj v zlom, žena si nezaslúži mať lepší život - nech je rada že vôbevćmá muža, ak muž zahol a bol neverný určite to ženská flandra za to môže, prostitúciu ženy si sami volili a chcú, ak by sa jej to nepáčilo nebude rozťahovať nohy hoci komu, ak id ena party musí vedieť že id eo sex, ak ju odprevadí muž musí vedieť že muž chce sex inač by na ňu nemínal ani čas, ak žena sa usmeje na muža je to jasný signál na súhlas pohlavenho styku čo vie veľmi dobre, mala povedať jasne nie, a každá žena je len šlapka, ženy vedia ak idú do manželstva že je to o pichačke a spoločneskom živote (to znamená že muži svoje ženy postupne pripravujú na to aby bola sexuálnou hračkou pre iných mužov a pre sexuálnu zábavu kde sú kamaráti daneho partnera, čo je hromadné násilie na ženách pod vplyvom drog), niečo musí vedieť tá žena vytrpieť a zvládnúť veď nie je to kvet, násilie sa týka len chudobných a neštudovaných žien, násilie pácha len muž s detskeho domova, každé ženy ktoré skončia v detskom domove budú šlapky, muž preberá domácnosť a chod domácnosti tak je vyšťavený preto je doma naštvaný, muž určite pije, (čo je pravda aj to že fetuje aj to že je to pasák ale jeho správanie neovplyvňuje to či má v krvy neičo ale to ako dehonestuje ženu a oč si o ženách myslý..) ak porodíš dieťa vzťach bud elepší a zachráni sa manželstvo, po pôrode všetko bdue lepšie, po narodení dieťaťa už nebudú hádky ani konflikty, po odsťahovaní sa bude všetko tak ako na začiatku, slubujem, že budem odteraz dobrý len ...,

vieš za to moje správanei môže ...., (žena nemá odvahu oponovať a má pocit, že bud elepšie, lenže najmä počas tehotenstva ju bije muž a často dochádza k potratu a často aj on umelo preruší tehotenstvo o čom žena ani netuší len je prekvapená, že dieťa je už týždeň mrtvé ak nei viac....robia aj gynekologické vyšetrenei na ženách kým spija o čom žena ani netuší ani o tom, že muž ju sexuálne zneužíva počas spánku) ,

veď sa pritúlila a ja som sa neudržal, milujem ju preto po nej túžim, do vzťahu patrí aj sex, v manželstve musí byť sex, mala to rada (dosť ťažko môže žena tešiť sa s aktu ak má bolesti alebo má rakovinu. Vtedy aj orálný sex ju zabije), je to babtko o tkroé sa treba sa starať, ona nepotrebuje nič ja sa o ňu dokážem dosť sa postarať veď som jej muž, ona je chorá a histérka, ona je sa správa viac ženský než ty..., ak sa budeš starať sa o dieťa tak ťa nechám lebo ma nemiluješ, prejav lásky je sex, náklonnosť ženy je ak ona je na ňom odkázaná, ona muža potrebuje, (on to tak zorganizoval aby žena bola odkázaná na mužovy čo je trestné lebo jej odňal práva a slobodu a možnosť ho opustiť..), musel som najsť inú ženu lebo manželka mi nedala ak by robila čo je manželská povinnsoť nemusel som mať milenku, aj muži potrebujú sex vo vezení na to sú ženy prostitúzky (tu ide o legálné otroctvo štátnými peniazmi dodované násilie na ženách kde všetci vidia sexuálne zneužívanie, znevažovanei ženy ako ženský rod v spoločnsoti čo je segregácia s cieľom kým žije nech majú muž s toho úžitok a peniaze.

Priostitúcia pochádza s manželstiev kedy ženu postupne donútil aby sa stala obeťou tohto zotročenia lebo jej duševný stav sa tak shoršil, že muž ju už na nič iné nedokáže zúžitkovať..., ) Ona ak by nechcela mať dieťa nebude mať (on ak má peniaze moc nad ňou presvetčí ju alebo ju násilým donúti aby bola tehotná lebo on kondom nebud epoužívať veď v manželstve na čo si vážiť ženu už je ulovená a končee ju môže zotročovať a priviazať k munžovi pomocou detí...) Nech si najde ineho muža ktorý ju vyslobodí a vyrieší jej problém, určite je to len náhoda, muži milujú ženy , (áno ale so svojím mužským prirodzením a milujú s ňou sex...), ....je to ho hromada a veľmi vela nakoľko spoločnosť aj viera učila ženy aby trpely násilie páchané nanich ako aj diskrimináciu voči nim. Źeny sa vychovávali vo vzťachoch kd enásilie bolo bežné , kde smaotný brat bežne prvý sexuálný zážitok mal so svojou sestrou alebo otec naučil ako znásilniť vlastnú sestru a matku,  a dokonca samotný otec podporoval pedofiliu na svojej dcérke v rámic toho že sa o ňu stará a miluje ju... aj nútil manželsku aby strpela pohlavný styk pred deťmi a nútil ju aby nikomu nič nepovedala inač dojde o deti. To je dôvod prečo ženám navrhujú aby založili rodinu a mali deti aby ona nevedela od neho odýsť a bola izolovaná bez možosti pomoci. Cieľom je aby žena stratila vedomie, triezvé uvažovanie, samu seba, svoju identitu a svoj život.  Veľa mužov násilne sa správa k svojej cérke alebo k maloletej v rámci rodiny.

 

 Čo je násilie? 

Ekonomické, Sociálne, sexuálne, verbálne, fyzické, právne.

(muži násilie prejavujú zámienkou : milujem ťa ..., veríme si, slúbili sme si,  dôverujeme si, zostaneme navždy spolu, sme si vďačný, nebudeme si klamať a nebudme emať tajnosti pred sebou, budem si pomáhať a vzájomen poslúchať, najdme kompromis, bude to čo hlava rodiny chce, ...)

Ekonomické sú : niekomu navrhnúť pôžičku alebo vyplatenie pôžičky tak aby nakoniec bola odkázaná na partnerovi alebo ak nesplatí pôžičku v banke dojde  byt a spoločné dieťa po rozchodu s partnerom, financuje byt aj pôžičku a dáva svoje peniaze mužovi , majú spoločný účet, financuje svojho muža, rodičovské dávky preberá muž, má spoločný byť s mužom ktorý ona spláca a po rozchode musí opakovane splácať mužovi, nevidí do rodinného rozpočtu lebo mu muž navádza aby s ao to nestarala a podobné... Keď ona pracuje vo firme svojho manžela partnera aj žije v jeho byte kd enemá zmluvu ale ani on ak žije s ňou a neplatí za nájom a podobné... Napríklad žena má len spoluvlastníctvo v byte ale byt vlastní muž. Prípadne byt je mužové a ona finačne prispievá. Vtedy je priam nemožné útočníka dostať von s obydlia, lebo právo síce umožňuje polícií tak konať a násilníka dostať s bytu ale nekonajú tak, Vtedy žena musí aj s detmi opustiť byt lebo práven jej nepatrí len má ťarchu čo nie je vlastnítcvo doslovne.List vlastníctva negarantuje vlastníctvo k celej nehnuteľnosti je to len ťarcha čo ale neznamená, že byt sa nedá predať s ťarchou.

Aj manžel aj manželka môže predať byt čo vlastní druhá strana, lenže kto platí a banka koho uviedla za vlasníka bytu. To je dôležité manžela alebo manželku?? Často v banke je uvedený len manžel čo je muž ktorý je uvedený ako vlasník k bytu či k pozemku na čo manželka nemá právo siahnúť, lebo BSM je výmysel.. Je to len v momente ak všetky doklady sú riadne ukotvené. Banka eviduje len jednu FO a druhá osoba je len ručiteľ. Banka síce uvádza manželstvo ale eviduje ju ako ručitela. Aby žena bola odkázaná aj ekonomicky aj existenčne  na mužovi a nevšimla si to že on je úžerník a príživník potrebuje ženu nepustiť k dokladom. Často žena ani netuší koľko zarába a koľko plati amesačne za nájom. Ona ak nei je v násilnom vsťahu vie o týchto veciach lebo je spoluvlasník a tam žije a musí vedieť koľko platí a za čo. Ona nemsie dať svoje penaize mužovi . BSM neznamená, že žena dá svoje penaize mužovi. Je to len zábezpeka pre prípad ak byt nebude môcť byť vyplatený dojde ručiteľ a to manželka a jej zárobok. BSM je diskriminačné pre ženu.

Právne sú: keď muž jej nič nedá na papier, všetko chce riešiť osobne, keď sa na niičom dohodnú nedodrží, medzi sebou nemajú zmluvný vsťach ani pri darovaní presteňov a na všetko sa vyhovára v mene lásky a dôvery, a slubov... Zmluvy zásadne ani občianský preukaz neukazuje sovejej žene ani nepreberá zodpovednosť pri vybavovaní dôležitých úkonov, ale kde by bola potreba dôslednosť a čas na rozmyslenie tam nei je písomná dohoda ako je rodičovstvo, manželké povinnosti, bývanie a náslené problémy ako sa budú riešiť a iné právné dôsledky nie sú písomne ukotvené s čoho vznikajú aj hádky aj komplikácie v rodinách ktoré ale sa vyprovokujú na maličkostiach a popritom ak na maličkostiach sa hádajú tak aký podov sa skrýva vo velkom...??

"1) Manželstvo je zväzok -zmluva muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. (2) Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. Nie sex ani aby žena dala peniaze mužovi a ani nei ej to o tom aby ona poslúchala muža (3) Muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci“), majú vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav .“ Oni ale nemajú pred notárom uzavretú zmluvu medzi sebou , ako budú vychovávať deti a čo v manželstve budú platiť a koľko. Všetko ej len ústne povedané. A to znamená to už nie ej dobrovoľné lebo ona nevie dôsledky svojho konania a nevie slobodne s arozísť s mužom, ktorý prípadne sa s ňou háda. Podľa zákona a rodine neplatný právný úkon a diskriminačný pre ženu ktorá legálen sa stala obeťou obchodu s bielým mäsom. Kde nevedomky nechala sa zajať kde prežíva násilie čo jej je aj prizvukované, že to musí strpieť ako aj to , že muž je živiteľ rodiny čo znamená je násilník ktorý vykorisťuje ženu a drží ju v zajatí."

Ak má žena pocit, že zákony a láska sú rozdelitelné tak je to chyba. Láska musí byť v súlade so zákonmi a ona okrem lásky musí ovládať čo smie a čo nemsie robiť partner. Partnerský vsťach a manželstvo je verejné nei súkromné. Zlé správanie muž robí výlučne v byte mimo svedkov. On vtedy sa stane zlým , nahnevaným človekom ktorému nič sa nepáči a chce poslušnosť , vysvetlenie od ženy. On sa rozhoduje čo žena bud erobiť a povedať a komu môže a ským sa rozprávať. On má pocit že je nad zákonom a on je zákon , panovník sám a všetko mu patrí. Bohužiaľ všetkomu patrí, okrem detí a ženy a zvieratá, lebo sú to živá bytosť. On totižto tak zariadil, že žena právne nemá ani byt ani peniaze ani možnosť uživiť deti bez neho ani možnosť si ponechať prácu. A jej zdravie je poškodené, sdôovdu toho, že on ju facka, bije tlče, kope uvezuje, núti ju na sex a na spoločne strávený čas. Núti ju aby upratala opravila svoje chyby, a ospravedlnila sa za svoje slová myšlienky skutky. Núti ju aby sa vzťahovali často a ak sa dozvie muž, že okolie by mohlo ho prezradiť dá výpoveď alebo sa odsťahujú mimo svedkov. Aby ju držal zase v zajatí kde jeho násilné správanei nik nepozná ani ju. 

Sociálne sú: Partnerke nahovára že kažád alebo určitá žena je zlá a aby sa nestýkala s ňou ani neotvárala dvere, správa s ak nej ako maloletej, snaží sa ju vyhcovať aj nahovára jej aká je a nei ej schopná vykonať daný úkon, zosšmešňuje a v spoločnosti ju dostáva do neprijemnej situácie, izoluje ju aby nerozprávala s nikým, snaží sa partner presadiť komunikáciu s cudzími a ženu izolovať ako aj vsťach pred susedmi aj vonku, skrýva ju a nehcce aby s kým koľvek sa rozpráva opýtala sa akos a má a bavila sa s kým koľvek ako koľvek jej to je príjemné, nenechá ju aby sa zrdžiavala kd ekoľvek s kým koľvek, chce byť s ňou nesutáel čo rpizvukuje s láskavými slovami a darčekmi, jej prácu aj finačne ju sa snaží tak presvetčiť ab ybola nakoneic odkázaná na ňom, jej veci on kazí aby prosíkala o opravu alebo o kúpu nových vecí, prosí ak neičo chce si kúpiť niečko spraviť, prsí aby mohla ísť  s niekým, pýta si povolenei za všetko čo je kontrola a izolácia kek prejavu, všetko musí odôvodniť  a nekoniec nechať s apresvetčiť lebo má pociť že ten druhý to vie lepšie a popritom len bol azmanipulovaná a jej názor zmenení alebo jej nápady ukradnuté..., chce od nej všekto ako aj vedomsoť, nápady rady, spôsob života a potobne čo je pre neho dôležité aby jej neilenže ukradol ale aj jej vedomsoť neskôr mohol znehodnotiť...

Napríklad muž tvrdí ..špehovanie, enstarať sa do cudzích vecí, obťažovanie a podbné slová ktoré sú potrebné na odradenie svedkov ktorí by videli a mohli by pomôcť pri prerušení násilia páchané na deťoch či na žene. ak si neikto všimne započuje nejaký plač krik či nadmerné upratovanie alebo búchanie či čudné zvuky treba byť na pozore , lebo sú to prejavy násila v rodine, kd emuž núti aby matka bila svoje dieťa alebo muž núti ženu aby upratovala opakovane aj po večriach bola stále k dispozícií mužovi a ľudí ktorí by chceli zaklopať pomôcť považovala za otravneho škodcu... Jet onormálný výcvik muža aby žen abola sociálne izolovaná od ľudía  od spoločnosti...Ika by vedela vyhladať pomoc aj povedať svedkovi, že áno je problem volaj pomoc... Často ale je to opačne a v snahe chrániť dieťa matk apresvetčí dieťa aby bolo svedkom násilia páchané na jeho amtke či jej matke a ona bemocne čakala ako to celé dopadne a potom čo bud es ním s ňou... Je to javtešia trauma čo dieťa prežíva tá bezmocnosť.. Ale do tejto bezmocnosti sa dostávajú aj svedkovia ked ani polícia nekoná a čaká kým ženu muž zabije a nezasahuje čo so zákona by mal....aj ked islo len ao bežnú hádku... 

Hádka do vzťahu ani plač ani strach nepatrí...Ani presvetčenie aby bolo tak ako muž ot chce ...Len ak žena môže sa presentovať presadiť svoje napady vtedy je považovaná za rovnocenneho partnera , lenže na to muž by nemal mať nízké sebavedomie a snahu ju zabiť ponížiť zmeužiť a ekonomicky vykorisťovať....Vlastne tu hovoríme o tom, že muž žije na úkor ženy a spraví všetko aby žena si to nevšimla ani jej okolie...

 verbálne sú: prekrúca, vykrúca slová, chytává sa za slovičká, vysmehcom jej slová kritizuje, vysmievá sa jej, nedovolí jej sa prejaviť a povedať svôj názor ktorý anie nemôže presadiť, nenechá ju dopovedať, neriadí sa podľa nej a jej pokynov , nepočúva prsím a nie, presvetčiavá ju, nepočúva ju, alebo otočí to do hádky a výčitky alebo ju obviní priamo, hneď ju krizuje a podobné veci. On nikdy neprizná si svoju vinu a smeje sa ako aj snaží sa neodpovedať priamo alebo stručne, hneď kričí ak niečo má vysvetliť , provokuje ženu aby sa naštvala a vybuchla a potom ona vizerá ako konfliktná osoba ktorá nevie sa kontrolovať, často jej naznačuje čo by , mala povedať robiť ale nepovie to priamo aby zodpovednosť a konečný výsledok ona sa rozhodla a potom on výde s toho ako čistý envynný človek ktorému nebolo povedané nie alebo má prebrať ziodpovensoť a podobné... Ona niečo spraví a nakoniec ona má stoho rpoblém, lebo neuvážene koná pre neho ktorý ju len naviedol a tak odpovednosť nenesie on. Napríklad aj pri rouhodnutí často nechá to na partnerku ale porptiom on to celé riadí..

 Psychické sú: hádku, muž je naštvaný za každým, naštveho všetko, má nečakané výbuchy, raz je je milý raz je

zlostný, osoba pri partnerovi preciťuje strach alebo potrebu ustupovať pre dobro a klud v rodine, strach, že ju

partner opusti alebo dokonca má návrhy , sluby ktoré ale nedá na papier, opakovane ospravedlňuje, pekné milé

áskavé slová používa po hádke, často vyzvedáva, chce byť  čo najviac s partnerkou aj v tedy keď už ona by

nie, dáva darky ktoré ona nemá rada a chodia tam kde ona to nemá rada, alebo má tam strach, dává jej povely

kam čo má robiť kam si majú si sadnúť, chce vedieť o všetkom kde a s kým a očom sa baví partnerka,  je to on

ktorý chce všetko vyriešiť konať za ňu aj rozhodovať, pri dverách aj na verejnosti on za ženu rozpráva a 

nenechá ju aby prejavila svoje pocity myšlienky, má pocit, že ju treba chrániť aj pred ľudmi , cítí sa neistá,

nahnevaná, má zlé pocity a je unavená vyčerpaná s neho, má pocit osamelosti, más tarch že ho opustí ak

nekoná podľa neho , má pocit bezmocnosti bez cennosti, má pocit, že nezvláda veci, má pocit, že veci nevie a

je nechopná, má strach ak niečo iné povie alebo ak ho nechráni ja na verejnosti, más trach ho naštvať, je

utiahnutá alebo priamo naštvaná ak niekto do jej súkromia sa montuje lebo jej to je vyčítané, za neho má pocit

vysvetlovať jeho prešlapi zlé skutky ako aj správanei obhajuje aj na polícií má pocit, že on je nevynní chudák,

má materský pocit k nemu neikedy zas akokokeby  to bol jej otec, má ale neikedy aj pocit, že všetko je stratené

a nei je dôvod ďalej bojovať a hádať sa, niekedy plače alebo sa smeje lebo už nechápe čo sa s ňou deje, a

podobné depresívné a iné panické pocity miešané s rôznými strachmi a hanby... Je to cesta k duševnej

chorobe. Je to cesta k demencií čo muž jej spôsobuej lebo pomali má pocit že zle alebo vôbec si nepamätá veci

alebo ako to vôbec to bolo?? Je to všetko násilie...neistota, kd euž sama  ani smiať plakať nemôže bez

vynadania.

Napríklad aj to, že muž navrhuje niečo konať robiť a presvetčí argumentami je psychické násilie na ženu, lebo

jej neumožní aby bolo to podľa nej.  Nechce muž si tu priznať že žena dokáže prakticky a šetriac čas rozmýšlať

tak ako by to malo efektívne daný úkol spravený. Žena tu nie je považovaná za osobu ktorá je schopná dobre

účinne a racionálne uvažovať čo je potrebné pre pohodlie a bezpečný život. Je časté, že muž zdržiavá daný

úkon  anávrh prosbu túžbu ženy tým, že ju dehonestuje a dominantne nad nej sa muž snaži vládnúť a držať ju a

aby bola odkázaná a neho a čkala na neho ...muž sa tu cíti menejcenný nepotrebný a potrebuje ženské

uvažovanei a myšlienky zrušiť na to aby ona od neho bola závislá.. je to jeden malý nenápadný spôsob

manipulácie ženy a ako pretlačiť nenásilne vôlu na ženou  aženu tak a jej nápady anulovať a neskôr jej tak

vynadať vyčítať a ponižovať, že nanič nie je dobrá...Sebavedomei tak zničiť žene.

 

fyzické násilie : tvrdí, že miluje svoju ženu ktorú vlastní ale popritom jej intimné časti tela sa dotýjka a nakoniec

ju presvetčí aby mali pohlavný styk, chce aby žena očakávala že bude super v postely ktorý ale nei ej nežný ale

tvrdý, hrubý nepríjemný a obmedzuje ju v pohybe, počas sexu žene to bolí v bruchu a on sa rozhoduje kedy kde

a ko to bude, a často aj pri sexu ju škrtí , možno a dusí vo vode alebo ju nútí aby trpela plakala... Nahovárajú na

sexuálne aktivity pod vplyvom alkoholu alebo aby fajčila alebo niečo si dala na upokojenie, presvetčiavá ju ab

yak jej je zle aby s ním plač smútok uhasila so sexom, navádza ju na pohlavný styk s inými ľudmi alebo v

skupine, nahovára ju aby oslavovali aj keď ona veľmi by nerada, nahovára ju aby s anechala umývať dotýkať sa

alebo nebola zahalená aj kým je na tolate či v kúpelni či v byte, núti ju na to aby sa dotýkala jeho prirodzenia a

neskôr to dala do úst alebo do analneho otvoru aj bez toho aby s tým ona súhlasila, presvetčiavá ju že bolesť

ktorú cíti neexistuje a preháňá to, drží jej ruku zápesteie alebo do nej strkáva, nahráva ju aj jej telo nahé aj

vtedy keď sa to nepatrí aj na verejnsoti aj keď je v súkromí (kúpelka toaleta, s detmi, kojenie, pôrod) sexuje s

ňou aj počas tehotenstva, vyžaduje aby on sa rozhodoval kedy dieťa bude, navrhuje ako kedy sa má žena

otehotniť a ísť spať, on je ten ktorý aj bez toho aby ona chcela opakovane s ňou súloží kým o to chce a tak ako

on to chce aj keď už je suchá alebo už jej to je nepríjemné až bolestivé, akt cez čerevnú, akt pred detmi,

pozeranie porno videa, prípadne núti svoju ženu aby strpela dotyk medzi jej nohamy aj na verejnsoti aj počas

šoferovania či v aute či medzi ľudmi..., uvezjuje ju alebo drží jej časť tela tak aby nevedela s ahýbať aj počas

sexu, a keď sa nahnevá alebo má taký pocit dá jej facku , po hlave, buchne na jej ruku povedzme aj auto ,

privre jej ruku, a horšie prípady keď už jej zlomý ruku, škrtí ju kope ju hádze ju na zem  ajej hlavu udiera či

kope, do brucha ju búcha či kope, zlomý jej ruku zápestie či koleno, bodá ju s predmetmi, dáva jej faky tak že jej

praskne bubienok, a nehovoeriac aj o dieťa dochádza žena ktorá má krče a vnútoné bolesti ako je pečeň,

vaječníky , a je nútená aj na potreaty, prípadne on jej nahovára že ísť lekárovi aby neišla je to zbytočné... Nie

treba ihneď naštíviť lekára po hádke aj po banalnej hádke , kd eale nemsie prevádzať jej muž lebo aj to je

kontrola a násilie..

Sexuálne sú: Násilný muž vždy najprv žene , partnerku, manželku) znásilní, presvetčí aby bolo dieťa a neskôr deti bije . Nútí aby boli svedkovia sexuálneho zneužívania vlastnej matky, otec detí bije svojho syna a má neskutočné očakávania, a svoju cérku sexuálne zneužíva a šasto aj znásilní od malička. Podporuje aby mala dcréka pohlavný styk s rodinným príslušníkom ako aj s jej novým kamarátom. Často žiarly na svoju cérku a sdielá s ňou veľmi intimné veci čo patria len medzi ženy. On dokonca kupuje aj s vlastnopu dcérkou spodné prádla pre seba aj pre ňu, choré , on ju umýva a chce byť pri tom kým sa aj ona odhalý alebo sa kúpe, dotýká sa jej teľa od malička ako neičo samozrejmé a tpritom je to sexuálne zneužitie voči nej čo muži berú ako samozrejmosť.. Otcovia tvrdia, že ju nauči aako dospelý život má vizerať a tak má pocit, že nič zlé nespravil... Aj to jedôvod, prečo ženy nie sú opatrné pri mužoch a pijú alkohol pri mužoch a pri pohlavnom styku. Nevedia os vojej sexualite nič nakoľko sex bolo TABU v rodinách aby žena nerozoznala choré násilné správanie svojho otca a rodinných príslušníkov... Bohužiaľ ani matka neikedy nedokáže byť empatická nápomocná dcérke a nechráni jú od násilníka vlastneho otca aj vtedy ak ona má odvahu matke sa priznať... AK žena neodýde neorzpráva o takýchot veciach tak dcérku násilník bud eopakovane znásilňovač a sexuálne zneužívať, a vlastneho syna bit ako jeho matku a neskôr do štvorici donúti celú rodinu do grupen sexu a neskôr dve ženy donúto na prostitúciu čo je sex s inými mužmi a on zarába na ich tiestni.... Treba o sexe a o násilí hovoriť. Nmlčať týn chráníme a podporujeme násilie čo pácha muž ktorý sa skrýva pred spoločnosťou a potajnosti porušuje práva žien. Muža treba trestať a zastaviť aj keď to nei je nás partner. Muž ak aj opusti ženu bude epokračovať v násilí na inej žene, preto treba zastaviť muža a jeho konanie trestať zverejňovať všade aby sme varovali ženy....!!

Len žena dokáže plánovať a vidieť do budúcnosť tak budme zodpovedné . Muž cíti , že je natrhu a môže si vyberať medzi ženami. S toho dôvodu voľba by mala byť na žene a nikdy nie na mužovi. Nenechať sa oklamať s mužmi ... On ak je príležitosť využije nech je to už len o sexe... Nikdy nemôže žena piť alkohol v spoločnosti mužov, nikdy žena nemsie byť sama s dvoma mužmi, nikdy nesmie byť sma as mužom tým že nebude sex, a čo je najhoršie ak muž chce len sex nei nehu. KA aj obíjm eženu stále to skončí so sexom...To treba vedieť..

Čo je týranie?

 

Je spoločneské, právné, neľudské zaobchádzanie, diskriminácia, donútiť ženu aby sa stala prostitútkou a bola na liekoch či na drogách alkoholu prípadne aby došla o prácua  s deti.  Diskriminácia ženy.

dosiahnúť aby niekto fyzicky. duševne ochorel, a jeho život v spoločnosti sa skončil (znemožnenie žiť)

 

 Ak podobné iné ešte bolestivejšie zážitky máte s partnerom strach, že spoločnosť by sa dozvedelo niečo alebo strach, že ak ho opustíte dojdete o deti,  byt (čo často žena ani nevlastní len má ťarchu na byt , pozemok) je zadlžená, a podobné) , a podobné prejavy.) Násilie je všetko keď žena nemôže byť sebec, nemôže robiť tak ako ona to chce, kedy to chce a s kým to chce. Keď nerešpektuje ju partner keď nemôže povedať nei a má strach že on ju opustí alebo má strach že je odkázaná na ňom alebo má pocit, že problém si vedia vydiskutovať bez toho aby ona mala pocit, že musí ustúpiť. Ona musí vedieť presadiť to čo chce čo cíti a bude tak ako ona to chce ak to muž nerešpektuje ani to že ona chce odýsť tak nikdy ju nemiloval najmä ak žena nemá ani byt ani deti len posmtichtivého múža ktorý ju vykorisťoval okrádal roky, ničil jej dobré meno postupne na verejnosti a nenechal jej ani cent an prežitie len závažné choroby ak vôbec nechal ju prežiť. Lebo najmä ak žena chce presadiť niečo intenzita útoku stupňuje a muž raz darček raz milé slová rak facky bitky dáva za jeden deď a nakoniec sexuálné násilie a chce ju aby bola tehotná čo je vrchol spôsobu ako ju donútiť aby zostala a bola zadlžená, alebo jej vtedy zlomý nohu ruku prípadne ju začne troviť alebo nádhodne ju zabije ak nie v amoku... Ak žena prvý krát sa rozhodne partnera opustiť od vtedy by mala dávať na svoj život veľký pozor, lebo od toho momentu muž plánuje ju zabiť ak nabudúce by chcela ho opustiť....

Ak on neopustí ženu tak žena dobrovolne ho nikdy živá nemôže opustiť .. Toto je svet mužov ktorý aj násilým , zákonmi aj políciou vydobíla aby  žena bola sexuálna , domáca otrokyna, pre muža a pracovala študovala zarábala pre neho a nechala všetky rozhodnutie na neho. Rozhodnutie aj žiť aj spôsob smrti. On nikdy ženu neupustí bez toho aby ju zabil ak ju raz získlal tak ju pustí len ak od neho odýde buď v tichosti spomocou treťou osobou alebo na ulicu kde zomrie alebo do rúk ďalšieho muža ktorý ju nakoniec zabije a kým žije sexuálne zotročuje pod onamnými látkami, alebo bohužial náhodne zomrie o čom už nai nevie často ani okolie... Verejnosť nepoznán toto násilie a nevie, že žena si nepomôže sama von so vzťahu kde to škrípe. Súkromie je verejné a zločiny páchané za dverami sú beštiálné!!

 Taktiež ak máte pocit, že súkromný život s ním musíte tajiť tak volajte ihned lebo je to náslie páchané na Vás a všetky Vaše práva odňaté čo Vám garantujú zákony aj Ústava. Muž roky beztrestne si vydobil prekračovať práva žiena a považovať ich len ako vec slúžiac na sex a domáce práce pomocou detí aby nevedela opustiť partnera kde mala  otrocký, neľudský život... Slobodný život je o dospelom zodpovednom živote kde nad všetkým máme kontrolu a žena sa rozhoduje bez kompromisu, bez snahy ustupovať vyhovieť mužovi kde aj domáci život nei ej obmedzený len na výchovu detí a upratovanie ale dokáže aj sa postarať o démácnosť, ekonomickú aj o inú stránku... Lebo žiarovku dokáže každý vymeniť a dneska už všetko sa dá platiť cez bankový prevod nič extra nerobí muž , len sa tak robí a ak áno tak aj to je násilie... Vtedy volať a snažiť sa zmeniť život ktorý máme len jeden. A každá minuta je vzácna a šance môžu byť nenavratné akao aj jedinečná pomoc. To je všetko týranie.  Ak žena ochorie a postupne stráca život tak opatrne čo ak muž ju torvý a donútil aby ochorela ktoré sa volá psychosomatické choroby ako sú chorby pečene, obličiek, rakovina a podobné veci...Toto vzniklo po vojne keď muži mali po vojne nevyliečené tramy a namiesto toho aby boli od spoločnosti izolovaní a liečení dali ich dokopi so ženami ktoré mali byť určené pre plodenie vojakov.. To zanemá veľa mužov (otcov) sú veteráni kotrí nezvládli vojnu a koanjú násilne tak, že sa to nasiaklo do bežneho života a to je dôvod,prečo je ťažké rozonať násilie v spoločnosti, na čo vlastne spločnosť aj funguje, kde ženy mali postaviť spoločnosť ekonomicky aj pomocou detí..... V amerika veteránov liečia a nedovolia im aby boli so ženami nakoľko by ich zabili a ich duševný stav neumožňuje spoločenské správanei a ľudské právné začlenenei do spoločnsti a rodín... Treba si spomenúť nacistky kedy Hilerovi robili deti pre vojsko aj oni boli zmanipulované a ich ľudská dôstojnosť zničená...Oni to brali ako svoj epovolanie.. Taketo sociálé psycho manipulačné správanei cítiť aj v štátoch kde bolo komunismus a dodneska máme pocit ako keby sme boli v bahníčku  čo je nevedomosť žien ktoré nielen deti dáva mužovi ale aj peniaze aj byt im zabezpečí.. Je to neičo ako aupair v zahraničí len bez platby...Má bývanei ale maká ako ptrokna a ešte aj sexuálne pod vplyvom alkoholu ju núti na sex a bolesť.. Hádky? V láske nie je hádka ani kompromis ani ústupky nakoľko obom to vyhovuje až sa čudujú ako sa shodli...spoločné sny predstavy a túžby až zázrak ako jedno vajce..To je láska...

Týranie skončí stále  . 

a) smrťou obete, b) trestným činom obete a tak ide do vezenia, c) zdravotne postihnutím d) dojde o domov,d eti

 

Na záver

Ani týranie ani násilie nemsie žena trpeiť v manželstve nič čo jej je nepríjemné ani hádky riešiť len aby zostali spolu. Nebáť s aopustiť násilníka muža ktorý tvrdí, že v zlom aj v dobrom.. V dobrom pr eneho a pre ženu v zlom v neľudských podmienkach skončiac smrťou?? KA toto nie je diskriminácia ta čo je? Ženy by sme mali všetci považovať za živú bytosť viac možno než muža ktorý má len pud rozmonožovací. Nehcjame muža mužom a žena nehc nečaká od muža že s azmení a bude ženou s veľkými citmi a nehou.. Je to muž ktorý rád sa hrá báda a ničí. Ženu vždy považoval neičo tajuplnú vecičku ktorá záhadne funguje ale je dobrá na niečo.. Nerobme už illuzie a pozrime sa do tváre pravdy.  Žena od malička musí ciítiť že je neičo menejcenná, nepotrebná a nechcená kde za svoju túžbu musí prosiť, neičo vykonať, a dokazovať že má na viac. A v dospelosti musí zostať naďalej dieťatom poslušné dievčatko ktoré je dementné bez epňazí a bez bytu? A ak má tú odvahu s arozviesť musí dojsť o deti?? Prečo je trestaná za to, že nechce byť sexuálne ekonomicky využitá?

 Násilie a život v partnerstve ani partnerský - rodinný život za dverami nie je súkromie !!!

 

 

TOPlist