Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

    

 

Prednášajúca sa volá PhDr Anna Bognárová, ktorá je nevidiaca s nedoslichavosťou, ale chce pomáhať iným aj napriek svojmu handicapu. Bývalý Manžel bol od začiatku jej oporou v každej situácii, ktorý je príslušníkom vojenskej polície (Military police)Sice stratila ako dospelá zrak a čiastočne sluh , ale pomohlo jej viac vidieť so srdcom. Terajší manžel jej taktiež dobre radí a sprevádza ju a uľahčuje jej život. Dáva jej vzácne rady a pri ňom ona má možnosť získavať nové poznatky. Žijú v súlade so zákonmi aj s vierou. Božou pomocou, zmluva medzi nimi je vážna a slobodná. 

 " Dnes už viem, že nemôžem žiť bez psa, môj život by bol veľmi prázdny a smutný. Keď som stratila zrak, bol to práve môj  vodiaci pes, ktorý ma všade sprevádzal a dal mi pocit plnohodnotného  života, dodnes je mojím neoceniteľným pomocníkom.  " PhDr Anna Bognárová  "Z mojich doterajších skúseností viem, že je veľmi dôležité, ľudí informovať a vzdelávať. V spoločnosti treba zabezpečiť odbornú (socialnú, pravnú, kynologickú ) výchovu a vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých. Hovoriť o problematike nevidiacich, (eliminácia vážneho porušovania ľudských práv žien a diskriminácie žien) a hovoriť o vodiacich psov, asistenčných a canisterapeutických psov na školách s deťmi a ich pedagógmi, ale aj vo firmách s dospelými. Riešenie zlepšenia vzťahu k nevidiacim a k psom, minimalizovať nerešpektujúce, nedôstojné a hrubé zaobchádzanie so ženami v našej spoločnosti vidím v osvete občanov ".  Hoci toto nerešpektujúce a hrubé zaobchádzanie (so ženami , so psami, s detmi ) je veľmi rozšírené, porušuje celý rad základných ľudských moralnych práv žien, deti a zvierat . Taketo nemorlane konanie má masívny dopad na životy žien,(aj zvierat a buducu generaciu). 

Zaťiaľ neexistuje žiadna verejná ani odborná diskusia o tomto probléme ako takom. Ak aj vznikne diskusia
o nejakej jednotlivej časti problému , zvyčajne je zjednodušená a polarizovaná. 
V týchto diskusiách sa obyčajne nepoužívajú právne a ľudskoprávne , moralne argumenty . Snahy o diskusiu  vyústilo do konfliktu. Tak ako v každom ľudskom spoločenstve, aj v pracovnom procese a obchodnom jednaní má konflikt svoje miesto. Potrebujeme ho vedieť rozoznať a vyriešiť. Konflikt vzniká ako výsledok nedorozumenia medzi ľuďmi, ktoré je spôsobené rozporom v ich názoroch, potrebách a prioritách.


Na čo treba poukázať? Na toleranciu. ...

Tolerancia spočiva aj v riešeni konfliktov. Konflikt (npr násilie na ženách, útoky psov..) vznikne na základe nepochopenia, strachu, ľahostajnost k okoliu.

Riešenie pre psov?
Uplatnenie práv: rozhoduje sa podľa práva, kultúrnych a sociálnych zvyklostí. Dohoda sa dosiahnuť dá, ale konflikt nemusí byť vyriešený. Ak situácia pretrváva, zvyčajne sa dohodne zmierovacie jednanie.

Riešenie pre ľudi?
Uplatnenie záujmov oboch strán: ak sú obe strany na sebe závislé, je v záujme zúčastnených, aby sa konflikt vyriešil k obojstranne spokojnosti. Strany uznajú obojstranné dlhodobé záujmy. Obe strany niečo získajú, čo je zárukou nielen riešenia, ale aj vyriešenia konfliktu. Keď konflikt vyriešia, môže naďalej účinne spolupracovať.

Ako zastaviť týranie zvierat a násilie?

Oblasť zhody sa nachádza medzi tým, čo strany chcú a s čím sa zmiernia. Akékoľvek riešenie nachádzajúce sa v oblasti zhody prinesie víťazstvo obom stranám, pretože obe strany zostávajú v medziach toho, čo je pre ne prijateľné.  Je to najlepšie vyriešenie konfliktu pomocou stratégie spolupráce. 

Ale otázka znie takto:
"
Chceme spojiť  ľudi pre dobrú  vec a chceme vobec zastaviť  hrubé zaobchádzanie (so ženami, seniormi, ZTP/s osobami ?"

Viac  nájdeme 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  (občianskoprávny vzťah)  a ak prečitame ( Martinovičová , http://www.ja-sr.sk/)

PhDr Anna Bognarová sama ide prikladom a stále sa uči, (aj so svojich chýb..) zdokonaluje svoju vedomosť aby mohla to potom posunúť tým, ktori na to čas a možnosť  nemajú. Ale bez pomoci iných by to nedokázala.


"Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji. Len v tedy se z dokonaluji.. (Konfucius)" 

 

 

 

TOPlist