Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

Harmonogram prednášok 

Kedy a prečo vznikol nápad robiť vzdelávacie aktivity ?

a)   Prve úspechy 1993/1994 a motivacia ako robiť dobrú vec, otvoriť srdce k slabším (pomocou kultúry estetiky) inšpirovali ,
u
čili  vtedy vidiacu prednášajúcu-Bognárovú  jej kamarati s Japonska a spoločne sa podarilo otvoriť  Veľvyslanectvo Japonska v SR.  Velke podakovanie tým ktori umožnili jej, aby mohla byť 
pri zrode tohto konania. Viac tu)

b)   V roku 2001 sa začala kultúrna činnosť pre klientov (mládež , deti) v záujme rozvoja ich schopností, estetického, socialneho cítenia, zlepšenie Anglickeho jazyka zapojenia sa do spoločenského života. Začalo sa to Sporadicky podľa potreby zaujemcov.. Pri boku junior ambasádori UNICEF. Zameraním na Kultúrno jazykové vzdelávanie mládeže.
Prednášajúca získala školiteľov , mentorov , osvietencov  u British Council,  
IFRWH , WMBIZAJWRC, a Fawcett Society(
 Bognárová-Prednášajúca vtedy ešte videla.)

c) V roku 2002 Prednášajúca získala legislatývne,  kynologické vedomosti a prekonala srach zo psov pomocou p. Vladimíra Ďurišína,
MVDr Otto Orbana, od Štefan Štefík, MVDr Kocúrová (už nebohá cvičiteľka Vodiacich Psov) a od MVDr Talajka

d) Ing R. Molnárová , PhDr I. Radičová ako mentor učili prednášajúcu, že občan má práva , povinnosti, srdčenosť,  a ľudskosť
  JUDr M. Vačok  učil čo je zospovednosť voči sebe, ako mohli si byť  vzájomne nápomocní, nakoľko byť odkázaní na
druheho, podať pomoc ktorá ešte neohrozuje (neobmedzuje) našu bezpečnosť naše hodnoty a najmä je zachovaná, rešpektovaná naša fyzická , psychická (súkromná) integrita osoby.  

 

Ako prednášajúca pokračovala v nasledujúcich aktivitách ?
( Prednášajúca strácala zrak ale nie vôlu pomáhať iným. ):

 1. Český červený kříž Praha Pomoc postihnutým. Svetový den červený kríž 13.03.2003
  Viktorie Špidlová čestná prezidentka ČČK, MUDr. Zdenko Vlk. CSc. prezident ČČK (Osveta , prednáška o vzniku CKr) Zaživota. Spolupráca s ČR Červeným krížom a osveta mládeže na Slovensku s pomocou Mestkej Polície. 

 2. 10.december. 2004 Slovenský Červený kríž. Poďakovanie MUDr. Vladimír Karvaj viceprezident, Ing. Bohdan Telgársky generálny sekretár SR Secretary General of the Slovak Red Cross Society.
  ( Dodaná vypracovaná dokumentácia slúži ako stručný prehľad histórie o SCRKR od PhDr Bognárová vid video_ Galéria - Pred 150 rokmi sa zrodilo Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca
  https://www.youtube.com/watch?v=Kjo-rFq07jMhttps://www.youtube.com/watch?v=-TpRymuoACs.)

  "Ako morálna podpora s moje strany pre tých ktorí pomáhali, lebo bola veľká socialna činnosť Slovenský červený Kríž pre pomoc ukrajinskému obyvatelstvu v spolupráci s Ukrajinským Cerveným krížom a pomoc krajinám juhovýchodnej Ázie, ktoré 26. decembra 2004 zasiahlo podmorské zemetrasenie s následnými prílivovými vlnami cunami. "

 3. Rasa Veľký Bradáč menom Aggi spod Strani zložila Skúsky vodiaceho psa Marec. 2005 a v rakusku základné skúšky obrany pre krajnú núdzu. 

 4. Účasť na
  20.05.2005 : Mezinárodná súťaž asistenčných psov Praha, CZ, Majstrovstvá vo výkone vodiacich psov Brno 2005

  10.12.2005 : Mikulášská besídka - Helppes Česká Republika. Účasť s VP a Osveta prednáška o VP v CZ- Praha.

 5. Účasť na: 
  Medzinárodná Výstava psov SK - Bratislava 20.08.2006, V Nitre 5.11.2006 (Ucast)., 
  04.06.2006 Mezinárodná výstava psov Nitra, SK,
  21.05.2006  Mezinárodní výstava psů Litoměřice, CZ,
  14.05.2006 Národná výstava psov Jelení Hora, PL ,
  11.11.2006    Světová výstava psů Poznaň, PL

 6. Účasť: 23.090.2006 Mistrovstvi Vodicich psu Ostrava CZ 

 7.  1.jul 2006 V roku 2006 sa pri príležitosti Svetového dňa červeneho kríža sa uskutočnila na školách Hodina o červenom kríži. Osveta, prednaska. Cielom aktivity bolo prezentovať sociálna pomoc iným a posolstvo červeneho kríža deťom v stredných škôlách. Sociálna pomoc zahrnula aj pomoc postihnutým ZŤP, seniorom.
   
 8. 22.9.2007 - ISPU - mezinárodní výstava kníračů a pinčů - Mladá Boleslav - ukázky výcviku asistenčních/vodících psů.

  Účasť na Majstrovstvách v SR vo výkone vodiacich psov 2007, Martin,
  V roku 2007 v FCI Aggi spod Stráni dosiahla Bonitáciu  úspeštne v Nitre a zložila potrebné obranárske skúšky a absolvovala potrebné výstavy . Založenie chovatelskej stanice v UCI bývalí riaditeľ Šramka DrSc .

 9. Chovateľská  stanica navrhla legislatívne zmeny a doplnky týkajúce sa služobných psov a zaobstaranie zdr. pomôcok. Bol to zákon 447/2008 Z.z.
  Aby každy zdravotne postihnuti aj s kombinovaným hadikepom mal nárok na pomôcku zdarma...  Pomôcky nielen na jeden handikep ale na všetky ktoré ZŤP osoba má.
  Poďakovanie za Velkú Pomoc. :PhDr. Iveta Radičová, PhD, Ing. Brigita Schmögnerová CSc.

 10. 29.04.2007 Mezinárodná výstava psov Praha, CZ, 13.05.2007 Mezinárodná výstava psov Bratislava, SK 

 11. Seminár 9.10.2008 Sociálne služby a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z hľadiska novej legislatívy. 447/2008 Zz. Animoterapia v prevencii a liečbe chorôb , Demonštrácie animoterapie, fototerapie a ďalších podporných  liečebných metód

 12. Účasť na Majstrovstvách SR vo výkone vodiacich psov v  Banskej Bystrici 2008. 
  Spolupráca s organizaciou SFK-UCI

 13. 2009 Mezinárodná výstava psov Praha (UCI) Ukážka a Porovnanie Canisterápie v čechách a na Slovensku...
  Osveta  o vodiacich psoch a prednáška o nevidiacich , o zákonoch na SR 447/2008Zz, 576/2004Zz, 282/2002Zz....

 14. 2009 Chovatelská stanica navrhla zmeny. Reflexne oblečenie  vychadzalo s myslienky "... byť dobre videný ak už  ja nevidim...".  Navrhnutý nový  výzor uniformy pre Záchranarov a pre policiu .  
  Spolupráca s firmou ZDENA SPORT
  http://www.zdena.sk/

 15. 20.09.2011 Mezinárodná výstava psov Bratislava, SK (UCI),  
  20.08.2011 Mezinárodná výstava psov Bratislava, SK (FCI)

 16. 26.11.2011 - Budapest - Medzinárodná výstava psov (FCI). Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesület.
  Prednáška,  osveta a medzinárodna spolupráca v Soc. Sluzb (Medzi : červeným krížom v Maďarsku a na Slovensku)..

 17. 2011/2010 Chovatelska stanica Navrhla,  zmeny a ochranu  symbolu  Červeného kríža. s dovodu 460/2007 Z.z. - o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku. Navrhla aj nosenie helmy na ochranu hlavy proti  úrazom. Pomohli

  a) Nový symbol pre nemocnice a sanitky: Modra Asklepiova palica , lebo tento starogrécky symbol má značiť silu, zdravie a predovšetkým zdarné hojenie. Má byť tiež symbolom pre prítomnosť božej pomoci pri liečbe a dodávať všetkým 

   b) Lekarne: Zelený  kríž. Lebo : Na rozdiel od maltézskeho kríža, ktorý je biely, má kríž lazariánsky zelenú farbu. Zelená je farba nádeje. Zaujímavosťou je, že v súčasnosti oficiálne používaným znakom lekární je jednoduchý zelený kríž. Jeho zelená farba je prevzatá z kríža Rádu, a symbolizuje pôvodné rádové poslanie – bylinkárstvo a liečiteľstvo. Viac tu
   

 18. Chovateľská stanica navrhla spoluprácu pri vylepšení zákona týkajúce sa ochranu psov , živnosť pre podnikateľov v obore kynol´gia, a chov psov.

 19. Medzinárodná výstava psov 13. mája 2012 v Bratislavskom Expo centre Incheba.Ukážka plemena SLovenský Ovčiak. Presedntacia VP, Aggi spod Strání vyhrala na výstave.
  August 2012 bola podaná žiadosť o ukončení spolupráce s organzaciou SFK-UCI.

 20. 23.06.2012 Mezinárodná výstava psov Bratislava, SK (UCI) Prednáška vodiacich psov v ČR ako to funguje na SR. Pomoc pri zrode nového zákona v ČR o vodiacich psov. (novela Obč Zákona v ČR)..https://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/novela-obcanskeho-zakoniku

 21. 10. máj. 2013. Ďakujeme škole a riadiťeľke ako aj ďalším: http://www.zsostredkovaba.edu.sk/.  (PaedDr. Drgoňová, Mgr. Berešíková, Mgr. Truchlá) viac na stránke o prednáške.
   
 22. 2. Junius 2013 Základná škola v Lamači Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Poobedňajší, vzdelavaci program pre deti. Nášteva školy s vodiacim psom. Ďakujeme riaditeľke a ostatným, že umožnili osvetovú akciu realizovať. FOT
   
 23. 22.Jun..2013 Osobné poďakovanie : Riaditeľka školy: Mgr. Alena Petáková, Zástupkyňa školy: Mgr. Mária Imrichová, Vedúca ŠKD: Jana Poláková.  FOTKY. Vzdelavaci program pre deti.      
   
 24. 23.Jun..2013 Mezinárodná výstava psov Bratislava, SK (UCI), 
   
 25. JUn, JUL, AUGUST- Letne prazdniny 2013 Dakujem  Riaditeľke  Mgr. Michalková Anna  táboru CityCamp Adresa:  Lužná 10,  85104 Bratislava – Petržalka . Viac na stránke: citycamp@citycamp.sk   Číslo mobilného telefónu:  0944 307 362  http://www.citycamp.sk
   
 26. 23 JUN, 20. JUL. 2013 Letný  Tábor Traja pátrači - Bratislava fotky .
  Osveta, ukážka Vodiacich Psov (VP), Canis Terapeutických Psov (Pes liečiteľ), a  vzdelavanie mládeže v školách AJ.

   
 27. 21 August 2013 Országos szakmai konferenca Segítőkutya bemutató, (hangjelző, latássérült mozgássérült-segítő és terápiás kutyák)
   
 28. 1- 20 AUGUST  2013. Letné Tábory v Bratislave   fotky, Animoterapia, 
   
 29. 31.06.2014 - 29.08.2014 Občianske združenie CITY CAMP - denný detský tábor. Prednáška osveta. Bratislava, FOTKY
 30. August 2014 Letné tábory a vzdelavacie programy o VP, Soc. sluzbach, Legislativa pre deti a mládež na Slovensku.. Fotky

 31.  9. 1. 2015  Velka radosť a poďakovanie : FELIX súkromná základná škola Strečnianska 20, 851 05 Bratislava. Biely deň 9. 1. 2015  „Dnes sme mali v škole hneď dve vzácne návštevy. Prišla k nám p. Anna s vodiacim psom Černoškom. Pani Anna je totiž nevidiaca. Na besede nám porozprávala o svojom živote a svojim optimismom, veselou náladou nás presvedčila, že aj ťažký život môže brať človek s úsmevom...“ http://www.skolafelix.sk 

 32. 17 Február 2015. Bolo nám cťou zúčastniť sa tak skvelej akcie a ušľachtilej myšlienky ako je osveta mládeže.
  Prednášku a besedu na tému Psy pre postihnutých  – ktorú zrealizovala pani učiteľka Mgr. Margaréta Knapiková  ZŠ Lachova 1 Bratislava. fotky

 33. Leto Koniec Maja, zaciatok Sept. 2015. Chceme sa poďakovať úplne všetkým,  organizátorom a hlavne animátorom za fantistické letné tábory. Boli to letné tábory : Traja Pátrači, Zoo tábor, City Camp, Divadelný Tábor.
  Prednášky, Ukážky výcviku psov – Agility, Vodiaci psy, Asistenčný psy, Canisterapeutický psy 
   
  https://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/Chcem-sa-zucastnit/-dopravnej-vychovy.alej

 34. 1.06 2016 - 2.09.2016. Tento rok sa začal velmi nepriadnivo, ale neodradilo Nevidiacu PhDr Bognarovu aby deťom v tábore robila psiu osvetu, zameranú na toleranciu, pomoc zdravotne , zrakovo postihnutým. Padla reč aj na to, ako nevyrušovať , neobťažovať vodiaceho psa (slepeckeho psa). Bol kladený dôraz na to, že treba milovať, chranit psov a zvieratá. Poďakovanie patri : Veducim taborov a animatorom a červenemu križu.
   Mgr. Daniela Oravcová, tabor Traja patraci, tabor Žabky z Lamača, Knezl Agnes - Zoo tabor, City Camp Buzova Dogtime

 35. Dňa Dec.2016 prednášku s PhDr Ann Bognarovej ,ktorá sa uskutočnila na mieste Ateliér LES . V skupinke je približne 20detí vo veku 5-8rokov. Prednášku organizuje chovatelska stanica Sive očko.

 36. Dna 21.feb.2017 v Detskom tábore, bola osveta o VP, Socialnych Službach pre deti . V tabore Dogtime kont.

 37. 2017 Chovatelska stanica aby mohla aj ona pomoct psom a efektivne chranit poctivych chovatelov a drzitelov psov ponukla spolupracu pre ochranu psov a spoločenských zvierat . Viac o zakone SaS.
  Podakovanie osobam s velkym srdcom : RNDr. Anna Zemanová,  JUDr. Soňa Tchirová a ďalší.

 38. Marec 2017. Záujmové činnosti boli zamerane na Základné školy http://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/zakladne-skoly-1 . Deti boli spokojne. 

 39. Letné tábory v roku 2017 .
  Poďakovanie : City Camp ( A. Michalková ), Zoo tábor  (A. Knezlová), Denné Tábory (Mgr J. Korimová )

 40. Školy prednášky v roku 2018:  http://www.szsbaza.sk/,   https://www.raca.sk/o-nas/

TOPlist