Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

Máte záujem? Napíšte nám.
Pozvánka na prednášku:
 Vítaní sú všetci, ktorých zaujíma téma 

Etika, Sociologia, Stoicizmus, Kynologia, Prirodoveda, Integrácia zdravotne postihnutých a Zákony.

Kurz, Osveta je zadarmo a vo voľnom čase prednášajúcej .   

 

Kde:

Najbližšie prednášky budú v Detských táboroch , v stredných školách a základných školách.

V obdobi Jarných, Veľkonočných prázdnin a letných školských prázdnin v Bratislave. 
Sú to záujmové aktivity pre deti s prihliadnutím na sociálne témy, počas leta v detských táboroch.

Prednáška troška o vážnejších témach pre deťi.

a) Kritické hľadanie pravdy a ľudské poznanie.
b) Ľudské poznanie je historicky podmieneným výrobkom jazykových a spoločenských zvyklostí podľa komunít interpretátorov. Prednášky, diskusia a priblíženi poslucháča k antidiskriminácie , k teoretickým konceptom tolerancie. Ako môže pomáhať hra pri výchove detí?
c) Zábavnou formou deti získajú individuálny pohľad a spoznajú svet dospelých. ( Čo je zodpovednosť, úcta? )


Vzhľadom na to, že prednášky sú orientované na mimoriadne citlivú problematiku a často aj silne zakorenenými postojmi, na ktoré sú ľudia citliví, jekladený dôraz na opatrnosť pri interpretáciách ako sú diskriminácia, násilie v rodinách, rodová rovnosť
a estetické cítenie. Diskúsia je volná a na úrovni poslucháčov. Tolerancia je pomôcka ako dodržiavať pravidlo, „že nemusíme so všetkými názormi súhlasiť, ale vypočujeme si akýkoľvek názor“.

d) Prednáška bude ďalej zameraná na pochopenie existenice ľudstva v EU. Priblížiť deťom čo je podstatou Únie. Treba  často spomenúť, že Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám ako sú zrakovo teslestne postihnutí. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.

e) Eliminácia násila na ľudskej bytosti ako sú najmä deti a slabí. Ako sa dá spoznať charakteristické znaky domáceho násilia čo sú:
                                        a)násilník sa snaží obeť sociálne izolovať,
                                        b)násilník formou psychického, fyzického nátlaku,  udržiava obeť v "zajatí"...

Rôzne druhy násilie najmä v rannom veku prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy na celý život čo môže mať dopad na jeho súkromnom, kariernom živote. ( Neponižovať sa navzájom už v rannom veku. Nakoľko deti nechtiac aj doma aj na verejnosti v rámci hier ubližuju (si navzájom alebo ubližujú slabším, chlapci dievčatám), verbalne a fyz., preto  je vhodne aby boli stále pod dohľadom dospelých, či učiteľov. Len rodičmi , dospelými vedené deti sa naučia, ako sa správne kultivovane sa chovať bez násilia... Preto dospelý musí ísť vžy príkladom a ukázať ďeťom ako sa preukazuje rešpekt a úcta.

f)  Prednáška citlivo, (na úrovni detí, mládeže), otvára deťom oči ako nebyť ľahostajní k okoliu a k vlastnemu životu . Pomáha najsť klúče ako vyhladať pomoc. Ako nebýť šikanovaný... Spoločnosť má silnú pôdu ak sú postavené na duševne zdravých občanoch. Spoločnosť ako takú tvoria a zosilňujú jeho  exitenciu, vyspelosť a dopredovanie najmä ženy, matky .  Aby deti vedeli čo znamená, ako a kedy použiť pojem "NIE". a plač nie je na hanbu..
g) Mladé dievčatá veľmi citlivo môžu mať nadhlad nad jednou veľmi vážnou problematikou, čoho sa môžu v čas vyhnúť. Nenechať sa ponižovať, vysmievať , obmedzovať (obťažovať) sa od chlapcov a od iných... 

(„Veľa žien má pocit, že stratili samé seba, vinia sa za zlyhanie vo vzťahu a považujú sa za slabé a nenormálne, čo je im zo strany násilníka prízvukované. Tento pocit sa objavoval už v detstve, lebo bolo stále prizvukované,aby násilie , nepríjemné obťažovanie bolo tolerované a tak donutili dieťa obmedziť  využiť a chrániť svoje práva. V dospelosti chrániť vlastné duševne a telestné práva  je oto komplikovanejšie pre osobu ktorá sa stane ľahko obäťou a prehlbuje sa zmeťenosť. Má výčitky svedomia, strach, a ďalšie negatívne pocity,  a je zúfalá, nepochopená, lebo nevie , čo smie a čo spoločnosť očakáva...
Koná neunáhlene, nerozvážne , chce čo najviac na seba upútať a mať najviac "like", len aby získala sebavedomie čoho sa ale nedočká , lebo neobrátila sa na odborníkov ale na socialne siete, a na človeka ktorý ju len využíva, zneužíva, lebo týto ľudia a internet obäť len krmia zlými príkladmi a radami... Je to začarovaný kruh s ktorého sama, ťažko sa vie vymotať...

 Ich situácia sa im zdá, čo najďalej bezvýchodisková, rezignujú a opúšťajú sa. Bolo by logické, keby sa násilníci chceli zbaviť svojich partneriek, ktoré považujú za nemožné, hlúpe a menejcenné. Opak je však pravdou, keď sa ho žena rozhodne opustiť, ešte viac zosilní násilie a snaha pripútať si ju k sebe. Pre ženu je pochopiteľne ľahšie uveriť, že to, ako sa partner prezentuje v tretej fáze - vo fáze medových týždňov, je jeho skutočná tvár. Veľmi ťažko si  pripustí, že má za partnera tyrana. Muž často krát stane neverným, lebo má zosilnené ego ale oslabenú ľudskosť a empátiu. A tak do svojej pavučiny zamotá ďalšie krehké oslabené ženské duše.“ )

h) Akékolvek problémy ktoré majú deti či ženy nemali byť ignorované a mali by sa im poskytnúť aspoň "pomôcka" manuál na koho sa môžu obrátiť, a tak nepoužívať alkohol či drogy ako rýchle riešenie problémov Na internete sa dajú najsť adresy na : Ombucman, Pomoc obetiam násilia, učitelia.


Záverom prednášky je zamerané na pozbudenie poslucháčov a ich rodín.
"Nebáť sa zdôveriť aj cudzej osobe a nevzdať sa nádeje, že má každý občan právo na slušný dôstojný život. !"
Treba vedieť včom je rozdieľ samota, osamelosť... viac na stránke...

http://www.psyche.sk/web/index.php/domace-nasilie/9-uncategorised/87-charakteristicke-znaky-domaceho-nasilia.

Sú vítaní aj rodičia.....
(Ako vyplniť volný čas? Sú na to knihy od : Mahátma Gandhy, Lev Tolstoj, Tenzin Gyaco, M. Amritánandamaji) 

 


Pripravili sme pre vás a pre deti   : 

Dôraz na: 
Porozumieť zákonom, (integracia postihnutych) a ich lepšie aplikovať v spolocnosti. Spojiť spoločnosť, vychovať deti  a viesť ich k láske k prirode a k úcte ludom. Lebo každy aj psičkar aj nepsičkar  aj deti aj dospely má velku šancu prispieť svojim konanim a ochranu prirody, zvieratá a to psa ak dobre chápeme zákony . Len zákony pomáhaju vytvoriť právne záväzky a vzťah v spoločnosti cez psov. Nauka mládeže, ako si citit morálne hodnoty a pestuje sa slušne správanie.  Ide o snahu obmedzit nasilie. Zdravie si nevyberame , je to osud.

 

 

 

Zameranie školenia a  vzdelania

a) Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je podpora všestranného rozvoja žiaka, motivácia k celoživotnému učeniu sa, výchova k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov.

b) Prioritou školenia je v deťoch prebudiť Solidaritu voči slabym  (dievcatam, ženy, deti, zdravotne handicapovani občania, zvierata, psy...) Schopnosť porozumieť potrebám druhých je dôležitá.

c) Snahou pomocou psa je aj podporovať skutky a činy vykonané v prospech iných bez očakávania odmeny.

Vychovať s chlapcov gentlmanov a s deti dobrých občanov. Vychovať slušnych chlapcov a dievcata. Slušný chlapec je aj galantný gentlman. Lebo neskôr dospelý Gentleman miluje ženy dáva im rešpekt a úctu. Miluje ich okolo seba, vníma ich krásu bez poníženia a nezneužije jéj slabosť. Posledné, čo chce, je správať sa k ženám (zvieratm, k slabym) nepekne, hrubo, nasilne a ignoracky (povišenecky). Správny gentleman žije
podľa princípu, že žena, (ľudia, osoby) ktorá sa k nemu správa s úctou, si zaslúži aj jeho úctu a dava jej rešpekt. Ma snahu, aby sa pri ňom dáma/y,  ženy (aj handikepovani) cítili dobre, ludsky a usmievali sa pri pomyslení na neho, keď s nimi nie je. (a netrápili sa či im muž zavola a či má o ňu vážny , dlhodobý plán)  Každa  dáma , ženy (ľudia ) zaslúžia rešpekt a vysvetlenie ak dojde k nezhode (konfliktu) . Áno, gentleman je pozorný, slušný, otvorí žene dvere, podrží jej kabát, .... (Dava jej pocit, že je výnimočná) A muž (aj žena) v manželstve dodržiavá až do rozvodu Zákon č. 36/2005 Zz. Zákon o rodine kde je spomenátá nevera.§18.

d) Cieľom je najma zameriavať sa na základne analýzy súčasnej právnej úpravy občianskych vzťahov v Slovenskej republike, zistiť ich uplatňovanie a význam v pojme Vec . Aby aj zdravotne pomocky boli účinne a pri uživani boli primerane k živej bytosti.

e) Legislativa v kocke. Všeobecne občiansko záväzkove vzťahy najdeme v Občianskom zakone. Aby činnosť podnikateľských subjektov, činnosť FO a PO ako aj samospráv bola efektívna, je potrebné dodržiavať právne predpisy a len tak dokažeme chranit psa ako živu bytosť. Je nutne neustále sledovať  úpravy zákonov a robyt správne výklady pojmov. 

 

 

 

Prínos školenia a  vzdelania:

a) Pomocou zakona lepšie porozumieť naše prava, a povinnosti voči veciam  a ľudskym spoluobčanom. 

b) Osveta pomáha spojiť ľudi. Ide o riešenie ako chraniť zvierata, deti učinne sučastnymi zakonmi.  

c) Integrácia zdravotne postihnutých do pracovného života do školského prostredia. (AHDH - hyperaktívne deti, zrakovo postihnute deti atd. , potrebujú predovšetkým pomoc od nás všetkých dospelých )

d) Prebudiť aj dalšich zdr. postihnutých aby boli pre spolocnost prospeštni. Zdravotný Handikap nemal by byť výhovorkou ako odmietnuť pomoc deťom, rodičom v nudzi.

e) Rôzne aktivity pre pomoc deťom vracajú nádej na ľudskú dôstojnosť tisícom  ľudom a rodín.

Každý z nás môže prispieť k zmene k lepšiemu a obohatiť svet! 

 

  

 

Kontakt : tu

Do správy uveďte, prosim,  o ktorý seminár máte záujem, svoje meno a priezvisko, názov  firmy, počet prihlasovaných osôb, telefón a e-mail.

Aké sú témy prednášok?

 Po dohode je možné odprednášať aj tému podľa vlastného návrhu.
1. Dějiny československé  kynologie, chov, plemenitba
2. Pomoc zdravotne postihnutým , ich práva a povinnosti
3. Zdravie a choroby , kedy ma nárok na penazny prispevok na kupu pomocky
4. Zakony tykajuce sa kynologie, zdravotnych pomococh a o pravach postihnutych
5. Laska k zvieratam, k ludom (zakaz diskriminacie, a nenasilne spravanie sa)
6. Pomoc zvieratam ako ony to opatuju. ( predvedenie prace canisterapie, asistencneho psa, atd )
7. Ako zvládať stres pomocou zvierat
8. Komunikácia so zvieratmi (etologia), a s zdravotne postihnutym obcanom (zrakovo handikepovany)
9. Metody vycviku psov a co je vodiaci pes a dalsie zdravotne kompenzacne pomocky.
10. Ukážka výcviku, praca asistenčných psov, ako pomahat psikom a mnoho iných aktivít

 

 

Prednosťou prednášok je:

– tematické zameranie, prednaška s pravej ruky
– interaktívnosť spojená s diskusiou,
– možnosť zostavenia do cyklu, ktorého trvanie a frekvenciu si určíte sami
-- Otvoriiť srdce a nebáť sa byť láskavy dobrý k ľudom a zvieratám

Kto vedie prednášky?
PhDr Anna 
Bognárová
 ( nevidiaca, FO, nepodnikateľ ) ktorá má nielen rečnicku schopnosť zaujať poslucháčov a má aj vedomosť  s oboru kynologie a zákonov a dokonca ma aj dobre referencie a spokojných posluchačov.

 

    

Ako dlho trvá prednáška?
1 az 3 hodiny

Ako si dohodnúť prednášky?
Nakolko ide o nevidiacu osobu, bude potrebovat presnu navigaciu , ako sa ma dostat na určene miesto. Pomo
že aj, ak bude niekto na zastavke na nu čakat a odprevadi ju na adresu a aj naspat na zastavku MHD.

Posolstvo prednasok?
Pom
áhajme postihnutym ale nie na ukor zvierat.

 

Čo zabezpečíte Vy?
– informáciu o prednáške pre cieľovú skupinu, ktorej je určená,
– bezpečne miesto na usadenie a umiestnenie ZTP/s osoby a jej vodiceho psa
ktory ju  
všade prevádza.

Čo v rámci našej spolupráce očakávame?­­
- Osveta , pomoc , bli
žšie informacie o postihnutych a tolerancia, ucta k vodiacim psom.

– spoznanie  práce nevidiacej a svet postihnutych, nadviazanie obojstranne zaujímavej a prínosnej spolupráce.­­
 

  

Čo pomaha prednášajucej (meno PhDr Anna Bognárová )  , ktorá  vedie prednášky? 

Dary určene na:

a) Vaše príspevky-dary plánujeme použiť ako náhradu za autorské honoráre prednášok , a pre udržanie zdravia a dobrej kondicie psika, ktorý ju sprevadza. (veterinarne a ine náklady).
Granule : 
Krmivo značky Brit Care Adult Medium Breed Lamb & Rice, alebo Krmivo pre psov značky Calibra
Veterinar meno.:  MVDr. Pavel Šimun, alebo MVDr Jozef Talajka, alebo MVDr Peter Skladany.

b) Sponzorske (finančne) dary pomôžu aj na dalšie vzdelavanie prednašajucej, zvyšovanie a prehlbovanie odbornej vedomosti a sposobilosti. 
Vzdelavanie  : (Adlerovská psychológia ), ( Рaneurópska vysoká škola - Fakulta Práva )
                           ( Kurz mediácie pre právnikov ), ( Sebeobrana pro ženy, nevidiacich - Aikido )

c) Prispevok pomôže pri Údržbe, oprave a aktualizácie  web stránky. Je to Firma Edmax.

d) Honorary by boli dalej určene, pre platenie  webmastra a na pokrytie nakladov na chod stranky Doména, hosting.

Mnohé inštitúcie totiž prejavili veľký záujem o jej prednášky, ale nemajú financie na autorské honoráre, podporit darmi  a tak pomocť vodiacemu psikovi . 

Príspevok, sponzorské dary (pre FO - nepodnikateľ, meno PhDr Anna Bognárová - nevidiaca) je možné zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu . Dary sa realizujú prostredníctvom darovacej zmluvy, poslane na email.siveocko@bradatyvodiacipes.cz 
Nezabudnite prosim, vždy uviesť (informacia pre prijemcu ), aby sme platbu mohli rýchlejšie identifikovať. Bankové údaje: Poštová banka, IBAN :  SK0 665 000 000 000 093 924 279 

Neoceniteľná pomoc  a Najväčšia pomoc je ak splníte prosbu a to “Zdieľajte túto, web stránku”.

 

Dodrzanie zaonov  : Zákon č. 189/2015 Z. z. Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti, 455/2012 Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje: § 1. Podrobnosti o kategóriách evidencie publikačnej činnosti. (1) Kategórie evidencie publikačnej činnosti a dalsie

 

 

 

 

 

 

TOPlist