Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

  
Kurz, Osveta je zadarmo a vo voľnom čase prednášajúcej .

           
 

 

Cieľová skupina:

a)      ľudia so zdravotným handicapom

b)      žiaci druhých a tretích ročníkov základných škôl.

c)      deti a mládež,  deťom predškolského veku

d)      široká verejnosť

e)      rodičom (zrakovo, telestne, sluchovo) postihnutých detí ktorí zúfalo volajú o pomoc.

f)       záujemcom o sociológiu, lásku k zviertam,  antidiskrimináciu, (rodová rovnosť;)

 

 
 

Andragogika - Zahŕňa tzv. druhošancové vzdelávanie v škole, spravidla popri zamestnaní, pokračovacie vzdelávanie, odborné rekvalifikačné vzdelávanie, sociokultúrne vzdelávanie vo voľnom čase, občianske vzdelávanie a zaoberá sa skúmaním vzťahov medzi sociálnym prostredím a výchovou dospelého človeka. Vzdelávanie dospelých vnímame ako celok logicky navzájom pospájaných hypotéz, ktoré by mali vysvetľovať a predpovedať správanie sa jednotlivých fenoménov. Zameranie na Občiansku výchov , ktorej cieľom je utvárať u žiakov hodnoty a postoje, ktoré zaujíma demokratická spoločnosť, rozvíjať schopnosť žiť v spoločnosti a plniť roly občana a vybaviť mladých ľudí príslušnými znalosťami.

Jeho cieľom je pomôcť deťom spoznávať práva a povinnosti. Všetky vzdelávacie aktivity sú prepojené rôznymi typmi hier, príbehmi, tvorivými činnosťami a sprevádzané s vodiacim psom. Všetko, čo sa deti dozvedia, budú zároveň vidieť aj v realite. Program je zameraný na zoznamovanie detí s kultúrnym socialným hodnotám a prírodným (kynologickým) dedičstvom Slovenska.


  

Celý vzdelávací projekt je koncipovaný ako kontinuálne vzdelávanie od mladšieho predškolského veku po najvyššie ročníky základných, strených škôl. Je vhodné, aby sa deti , mládež oboznamovali s vecami postupne, mohli prirodzene nadväzovať na predchádzajúce skúsenosti a poznatky. Jednotlivé programy sú variabilné, čo sa týka dĺžky trvania, náročnosti, rozsahu získaných vedomostí, počtu aktivít.

Naša profesia je spojená s kvalitou a preto robíme všetko pre to, aby naše vzdelavacie služby patrili medzi špičku. Naším hlavným cieľom je spoľahlivosť, dôverihodnosť , pružnosť a promptnosť, čo v konečnom dôsledku prináša spokojnosť klienta.

Referencie nám potvrdzujú, že Naša snaha dosahuje očakávané výsledky. Sme na volnej nohe ale vzdelavacie služby posúvame tam a k tym kde (Profesionáli) nemajú moznosť  alebo nestihajú sa dostať.
 

  


Odkazy na Profesionálov: (u nich sme začali a bez nich by sme to nezvladli):

https://www.unicef.sk/dobrovolnici

https://www.minedu.sk/180-sk/deti-a-mladez/

http://www.minv.sk/?preventivne-projekty-pre-deti-a-mladez

http://www.minv.sk/?preventivne-aktivity-pre-siroku-verejnost

https://www.ludialudom.sk/profil/detail/7058

http://trnava.redcross.sk/galerie/prva-pomoc-a-policia-ocami-detmi

 

TOPlist